Všeobecné podmínky klubu Moje NEIO

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností NATURE LABORATORIES, s.r.o., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO: 05146992, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 258975/MSPH vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail: info@ne-io.com, telefonní číslo: +420 604 211 580 (dále jen „provozovatel“) jako poskytovatelem služby Moje NEIO, a členy klubu Moje NEIO.
 2. Klub Moje NEIO je program určený registrovaným členům, kteří nakupují na internetové adrese www.ne-io.com. Cílem je odměnit zákazníky kupující výrobky a využívající služby, kterých se tento program týká, a to poskytnutím možnosti získat slevy při nákupech, jakož i poskytováním informací o produktech a službách provozovatele a další níže uvedené výhody.
 3. Členové klubu Moje NEIO mohou být například upozorněni na zajímavé zboží v souladu s jejich preferencemi, nemusí při nákupu opakovaně vyplňovat doručovací údaje, dále jsou informováni o speciálních nabídkách, slevách a událostech. Registrovaní zákazníci mají taktéž k dispozici přehlednou historii svých nákupů.
 4. K poskytnutí služby je nezbytné zpracovávat osobní údaje členů klubu Moje NEIO. Provozovatel služby osobní údaje zpracovává v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a v souladu s těmito podmínkami.

II. Členství v klubu Moje NEIO

 1. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ zákazník internetového obchodu NEIO® souhlasí s těmito obchodními podmínkami, uzavírá smlouvu o členství v klubu Moje NEIO a stává se jeho členem.
 2. Členství v klubu Moje NEIO a s ním související poskytované služby jsou bezplatné.
 3. Členem klubu Moje NEIO může být pouze fyzická osoba starší 16 let. Uzavřením smlouvy o členství člen klubu čestně prohlašuje, že je starší 16 let.
 4. Smlouva o členství v  klubu Moje NEIO je samostatnou smlouvou řídící se zde uvedenými pravidly a není spjatá s existencí jiných (zejména kupních) smluv uzavřených mezi poskytovatelem služby a členem klubu.
 5. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 6. Každá ze stran je oprávněna ji vypovědět i bez důvodu.
 7. Člen klubu se v programu účastní osobně a jeho členství je nepřenosné na jinou osobu.
 8. Člen klubu může vlastnit pouze jeden členský účet v rámci klubu Moje NEIO.
 9. Právo užívat účet, a zejména pak nárok na slevu a další poskytované výhody, má pouze člen klubu.
 10. Členství v klubu Moje NEIO může být kombinováno s právem účastnit se promo akcí adresovaných členovi klubu týkajících se vybraného zboží nebo jiných akcí pořádaných provozovatelem.

III. Předmět smlouvy

 1. Provozovatel služby je zejména povinen:
  1. zasílat členům klubu Moje NEIO informace o speciálních slevových akcích a limitovaných nabídkách internetového obchodu,
  2. zasílat členům klubu informace o nových produktech v nabídce internetového obchodu www.ne-io.com,
  3. připravovat pro členy klubu speciální akční nabídky, které nebudou k dispozici nečlenům klubu,
  4. zajistit pro členy klubu možnosti doručení zdarma při nákupu vybraných produktů či produktů za určitou cenu,
  5. přizpůsobit nabídku internetového obchodu a zobrazovanou reklamu preferencím daného člena klubu,
  6. bezpečně uchovávat doručovací či fakturační údaje členů klubu, aby je při objednávce nemusel opakovaně zadávat,
  7. umožnit členům klubu přímý přístup k jejich osobním údajům a samostatnou správu,
  8. umožnit členům klubu přímý přístup k historii jejich objednávek.
 2. Pro splnění povinností výše uvedených je provozovatel služby povinen a oprávněn:
  1. zpracovávat veškeré osobní údaje členů klubu Moje NEIO, které provozovateli služby v souvislosti s uzavřením smlouvy o členství nebo kupní smlouvy v internetovém obchodě poskytnou. Zejména se jedná o jméno a příjmení, fakturační a doručovací údaje, e-mail, telefonní číslo, informace o nákupech, o zaplacených částkách, uživatelském chování na stránkách internetového obchodu www.ne-io.com nebo mobilní aplikaci, a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří zejména informace o proklicích a prohlížených produktech člena klubu,
  2. veškeré výše uvedené údaje je provozovatel služby oprávněn vyhodnocovat (profilovat) nebo nechat vyhodnotit třetí strany. Uvedené údaje mohou být kromě spřízněných osob provozovatele služeb zpracovávány i jeho dalšími zpracovateli,
  3. kontaktovat členy klubu Moje NEIO za účelem statistik a dotazníků,
  4. užívat pro kontakt s členy klubu jejich doručovací a fakturační adresu, emailovou adresu, telefonní číslo či jiný způsob komunikace na dálku.
 3. Rozsah výše uvedených povinností je poskytovatel služby oprávněn dále určit a upravovat.
 4. Člen klubu Moje NEIO je povinen nezbytné údaje pro poskytování služeb poskytnout a udržovat je aktuální.

IV. Zánik členství v klubu Moje NEIO

 1. Provozovatel je oprávněn s okamžitou účinností vyloučit člena z klubu Moje NEIO, jestliže:
  1. člen klubu nedodržuje platné všeobecné podmínky, nebo
  2. člen klubu uvedl v registračním formuláři nepravdivé údaje nebo registrační formulář podal nebo vyplnil za jinou osobu, nebo
  3. člen klubu odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jejichž uvedení je v registračním formuláři povinné a jejichž zpracování je nezbytné pro vedení účtu člena klubu.
 2. Provozovatel je rovněž oprávněn vyloučit člena klubu v případě, že po dobu nejméně 12 měsíců neučinil žádnou objednávku.
 3. Člen klubu Moje NEIO je oprávněn kdykoliv zrušit své členství a to na základě podepsaného příslušného prohlášení doručeného provozovateli. V takovém případě bude účet smazán i včetně veškerých uvedených osobních údajů.

V. Ukončení činnosti klubu Moje NEIO

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit činnost klubu Moje NEIO.
 2. V případě pozastavení nebo ukončení činnosti klubu Moje NEIO je provozovatel povinen o pozastavení nebo ukončení činnosti informovat na internetové stránce www.ne-io.com.
 3. Nárok na slevu není členem klubu soudně vymahatelný.

VI. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy

 1. Na tento vztah se použijí ustanovení všeobecných obchodních podmínek o právech z vadného plnění a o odstoupení od smlouvy spotřebitelem.
 2. Při jejich výkladu a užití je třeba brát v potaz odlišnosti spočívající v plnění z kupní smlouvy a ze smlouvy o členství v klubu Moje NEIO. 

VII. Mimosoudní řešení sporů

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@ne-io.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Člen klubu Moje NEIO vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami vyplněním registračního formuláře na stránkách www.ne-io.com a jeho odesláním webovou aplikací při vstupu do klubu Moje NEIO.
 2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.06.2022.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení