MOLEKULA ŽIVOTA

 

MOLEKULA ŽIVOTA

 

Jedinečný patentovaný komplex flavonoidů obsažený v přípravcích NEIO® se nazývá „molekula života“.

Flavonoidy jsou velmi silné přírodní antioxidanty, které působí proti volným radikálům. Poskytují tak ochranu před oxidativním stresem, který je zodpovědný za předčasné stárnutí buněk a vznik nejrůznějších onemocnění. Dostatečný přísun flavonoidů přispívá k udržení správné funkce buněk organismu.

Autoři unikátního flavonoidového komplexu „molekula života“ obdrželi ocenění Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě. Výsledky jejich práce v oboru biotechnologie byly zařazeny mezi nejlepší vědecké inovace v roce 2009 (WIPO AWARD 2009).

V nabídce přípravků NEIO® naleznete unikátní kosmetiku a doplňky stravy, které mají schopnost podporovat normální fungování buněk a chránit je před poškozením vnějšími i vnitřními vlivy a pomohou Vám tak na cestě za zdravím a krásou

Proč molekula života?

Vyvážené složení je připraveno tak, aby mělo příznivý vliv na fungování buněk a tkání. Jedná se zejména o ochranu před volnými kyslíkovými radikály, které v nadměrném množství způsobují tzv. oxidativní stres. Oxidativní stres se podílí na vzniku mnoha onemocnění, jako jsou například ateroskleróza, Parkinsonova choroba, infarkt myokardu, Alzheimerova choroba a další. Pravidelná aplikace a užívání přípravků NEIO® dodává organismu účinné antioxidanty v podobě komplexu flavonoidů z čajovníku čínského doplněné o vitamíny, které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Složení přípravků NEIO®

V komplexu flavonoidů obsažených v produktech NEIO® nacházíme kombinaci řady účinných flavonoidů. Některé přípravky obsahují tyto flavonoidy (např. kvercetin, kaempferol, apigenin, rutin, katechin, epikatechin, prokyanidin a další) pocházející dokonce ze dvou zdrojů:

 • Extrakt z čajovníku čínského (Camellia sinensis).
 • Extrakt z červených hroznů (Vitis vinifera).

Kromě flavonoidů je v produktech NEIO obsažen vitaminový komplex z řad vitaminů A, B (B2, B6 a B12), C,  D3 a E. Účinky flavonoidového komplexu se s působením vitaminů velmi dobře doplňují.

Účinky na organismus

Flavonoidy patří mezi nejsilnější antioxidační látky, které známe. Výzkum je v poslední době zaměřen na jejich úlohu při ochraně před oxidativním stresem, který poškozuje buňky našeho organismu. Antioxidační schopnost organismu s přibývajícím věkem klesá, a to hraje významnou roli v procesu stárnutí buněk. Neschopnost organismu zbavovat se volných radikálů je dnes považována za jednu z nejčastějších příčin řady civilizačních onemocnění. K eliminaci vlivu volných radikálů může přispívat vyšší příjem exogenních antioxidantů. Z přirozených zdrojů ovšem nejsme schopni dostatečné množství flavonoidů pravidelně přijímat. Pokud tedy chceme využít jejich příznivého působení, nabízí se jako možnost doplňky stravy. Výhodné je přijímat komplexní přípravky, kde se mohou jednotlivé flavonoidy ve svém účinku vzájemně pozitivně ovlivňovat.

Účinky na kůži

Pokud je kůže vystavena intenzivnímu ultrafialovému záření, dochází k přeměně běžných chemických molekul na volné radikály. Aplikace kosmetických přípravků na kůži přináší ochranné účinky. Flavonoidy se dostávají do buněk vrchních vrstev kůže, kde pomáhají působit proti volným radikálům. Může se zde uplatnit jejich protizánětlivý a protivirový účinek. Ultrafialové záření v kůži poškozuje také kolagenová a elastinová vlákna, kůže ztrácí vláčnost a pružnost a dochází k vysychání a tvorbě vrásek. Intenzivně je studován vliv pravidelné aplikace ochranné vrstvy flavonoidů na zpomalení stárnutí pokožky.

Bezpečnost a snášenlivost

Flavonoidy jsou látky přírodního rostlinného původu a vykazují příznivý bezpečnostní profil a dobrou snášenlivost pro lidský organismus. Mají obecně dobrou rozpustnost ve vodě, takže jsou snadno vylučovány a nehromadí se v organismu. Podobně jako u některých ve vodě rozpustných vitaminů proto není stanovena horní hranice doporučené denní dávky.

 

FLAVONOIDY

 

Co jsou flavonoidy?

Naše strava obsahuje množství různých látek, které mají antioxidační aktivitu, nebo jsou schopné odstraňovat volné radikály. Mezi nejvýznamnější představitele antioxidantů z naší stravy patří vitamin C, tokoferoly (vitamin E), karotenoidy (zdroj vitaminu A) a zejména flavonoidy.

Flavonoidy jsou látky vznikající v rostlinách, jejichž hlavní funkcí je ochrana před škodlivými vnějšími vlivy (UV záření), udržení stability vnitřního prostředí (neutralizace volných radikálů) a další funkce důležité pro přežití rostlin. Vedle ochrany před UV zářením mají flavonoidy i regulační funkce, ovlivňující základní životní pochody a chrání rostliny před cizorodými organismy. Různé typy a podoby flavonoidů, které se někdy nazývají také jako bioflavonoidy, nacházíme v mnoha rostlinách, včetně těch, které jsou součástí naší stravy. Mezi nejznámější zdroje flavonoidů patří lesní plody, vinné hrozny, citrusy, kakaové boby, arašídy, petržel nebo cibule. Velmi účinné flavonoidy obsahují zejména čajovníky.

Účinky flavonoidů

Flavonoidy jsou vysoce účinné přírodní antioxidanty, které svým působením napomáhají snižovat škodlivé účinky volných radikálů. Volné radikály mají prokazatelně vliv na vznik kardiovaskulárních onemocnění, které jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělých zemích. Dále hrají roli i při vzniku cukrovky, některých neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova a Parkinsonova choroba), chronických zánětech, bakteriálních a virových infekcích a některých typů onkologických onemocnění.

Vedle silného antioxidačního působení byly u flavonoidů prokázány i účinky na enzymy, receptory a buněčnou signalizaci. Tyto vlastnosti hrají pozitivní roli při ovlivnění zánětlivých procesů v organismu, imunitního systému, metabolismu a poskytují flavonoidům i antibakteriální a antivirové účinky.

Flavonoidy jsou studovány v souvislosti s jejich účinky na:

 • nemoci srdce a cév (ateroskleróza)
 • poruchy metabolismu (cukrovka, obezita)
 • neurodegenerativní onemocnění (Alzheimerova a Parkinsonova choroba)
 • chronické záněty
 • virové a bakteriální infekce
 • onkologická onemocnění
 • pokožku a stárnutí kůže

Antioxidační aktivita

Antioxidační aktivita látek se dá měřit různými způsoby. Metoda ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) patří mezi standardní metody, které měří antioxidační kapacitu biologických vzorků. Hodnota je vyjádřena jako TE (trolox ekvivalent; trolox je chemická látka podobná vitaminu E) na 100 gramů nebo na jeden gram biologického materiálu.

Hodnota ORAC pro komplex flavonoidů v přípravcích NEIO® je více než 1 000 mikromolů TE na jeden gram. Pro srovnání jsou uvedeny hodnoty ORAC pro plody, které mají v rostlinné říši jeden z nejvyšších obsahů flavonoidů.

Plody

Antioxidační kapacita ORAC

(µmol TE/1 g = mikromol TE na 1 gram)

jahody

59

pistácie

76

brusinky

90

borůvky

95

vlašské ořechy

135

aronie

160

molekula života

>1 000

Flavonoidy a kardiovaskulární nemoci

Účinky flavonoidů na srdce a cévy jsou mnohočetné a byly studovány jako jedny z prvních. Epidemiologické studie zkoumaly vliv flavonoidů obsažených v potravě na kardiovaskulární onemocnění. Je znám jejich pozitivní účinek na stěnu cév, kde mohou snižovat tvorbu aterosklerotických plátů a tím snižovat riziko vzniku infarktu myokardu, či mozkové příhody.

V roce 2014 byla publikována zatím největší souhrnná analýza (tzv. meta-analýza) největších klinických studií, které sledovaly vztah mezi užíváním flavonoidů a výskytem nemocí srdce a cév. Jednalo se o studie v délce trvání několika let, ve kterých bylo sledováno více než 450 tisíc jedinců.

Tato souhrnná analýza prokazatelně ukázala, že příjem flavonoidů významně snižuje riziko vzniku nemocí srdce a cév.

Flavonoidy a metabolická onemocnění

Flavonoidy mohou mít příznivé účinky na celou řadu metabolických pochodů. Nadměrné množství viscerálního (orgánového) tuku je spojeno s metabolickými poruchami vedoucími ke špatnému zdravotnímu stavu a ke zvýšenému riziku výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Hovoří se o tzv. metabolickém syndromu, který je komplexem několika diagnóz. Vedle nadváhy a obezity se jedná o poruchu metabolismu tuků, zvýšený krevní tlak a zvýšenou hladinu glukózy v krvi. Osoby s metabolickým syndromem jsou ve vysokém kardiovaskulárním riziku. Ve vyspělých zemích trpí projevy metabolického syndromu (někdy nazýván jako syndrom X) až jedna třetina populace.

Polyfenolové flavonoidy působí i na straně příjmu kalorií, když upravují aktivitu enzymů podílejících se na vstřebávání tuků a cukrů.

Flavonoidy a neurodegenerativní onemocnění

Nashromážděná data ukazují, že reaktivní formy kyslíku se podílejí na vzniku neurodegenerativních onemocnění, jako jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Flavonoidy svým působením mohou poskytovat neuroprotektivní účinky u Alzheimerovy choroby.

Flavonoidy a infekční onemocnění

Vedle své antioxidační aktivity vykazují flavonoidy také dobrou antibakteriální aktivitu díky svému účinku na dělení bakterií, jejich buněčnou membránu a metabolismus. Látky jako kvercetin či kaempferol mají antimikrobiální aktivitu proti celé řadě bakterií. Kvercetin a luteolin, stejně jako některé další flavonoidy, prokázaly vzájemně prospěšný účinek s několika antibiotiky.

Různé druhy flavonoidů byly studovány pro jejich potenciální antivirové účinky a několik z nich prokázalo antivirové vlastnosti nejen v in vitro, ale i v in vivo studiích.

Flavonoidy a imunitní systém

Existuje řada prací, které se zabývají účinky flavonoidů na lidský imunitní systém. Díky svým antioxidačním a protizánětlivým vlastnostem disponují flavonoidy imunostimulačními účinky. Nejde tedy jen o ovlivňování reakcí volných radikálů prostřednictvím vysoké antioxidační aktivity, ale i o působení flavonoidů na buňky imunitního systému a následný imunomodulační účinek.

Flavonoidy a kůže

Nadměrná expozice UV záření vyvolává v pokožce zvýšenou produkci volných radikálů, což vede k poškozování kožních buněk. Narušení funkcí elastinových a kolagenních vláken urychluje stárnutí pokožky se všemi negativními projevy tohoto procesu. Flavonoidy jako jedny z nejsilnějších antioxidantů mohou svým působením omezovat nepříznivý účinek volných radikálů na kožní buňky.

Máme flavonoidů dostatek?

Flavonoidy denně běžně přijímáme v potravinách rostlinného původu. Jedná se o velmi početnou skupinu látek, z nichž některé příznivě ovlivňují náš zdravotní stav. Otázkou tedy je, jaké flavonoidy a v jakém množství přijímáme. V minulosti provedené výzkumy ukázaly, že běžný příjem flavonoidů je nejčastěji pod hranicí, kdy bychom mohli očekávat jejich pozitivní působení. Z přirozených zdrojů nejsme tedy schopni dostatečné množství flavonoidů pravidelně přijímat. Pokud tedy chceme využít jejich příznivého působení, nabízí se jako možnost doplňky stravy. Výhodné je přijímat komplexní přípravky, kde se mohou jednotlivé flavonoidy ve svém účinku vzájemně pozitivně ovlivňovat.

Odborná literatura a zdroje informací

 1. Gems D, Partridge L. Stress-response hormesis and aging: "that which does not kill us makes us stronger". Cell Metab. March 2008, roč. 7, čís. 3, s. 200–3
 2. Valko M et al. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem Biol Int, 2006
 3. Frankel EN, German JB (2006) Antioxidants in foods and health: problems and fallacies in the field. J Sci Food Agric, 2006
 4. Paulová H et al.  Metody stanovení antioxidační aktivity přírodních látek in vitro, Chem. Listy 98, 174–179 2004
 5. Gülcin I Antioxidant activity of food constituents: an overview, Arch Toxicol, 2012
 6. Rajnochová Svobodová A Poškození kůže působením slunečního záření, možnosti ochrany a prevence. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3183-3.
 7. Gülcin I Antioxidant activity of food constituents: an overview, Arch Toxicol, 2012
 8. Lachman J et al. Natural antioxidants – important food constituents in human nutrition for healthy life in the beginning century. ČZU Praha, 75-90, 2004.
 9. Medzhitov, R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature 2008, 454, 428-435.
 10. Medzhitov, R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature 2008, 454, 428-435.
 11. Libby, P.; Ridker, P.M.; Maseri, A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation 2002, 105, 1135-1143.
 12. Azizi, G.; Navabi, S.S.; Al-Shukaili, A.; Seyedzadeh, M.H.; Yazdani, R.; Mirshafiey, A. The role of inflammatory mediators in the pathogenesis of alzheimer's disease. Sultan Qaboos Univ. Med. J. 2015, 15, e305-e316.
 13. Maroon, J.C.; Bost, J.W.; Maroon, A. Natural anti-inflammatory agents for pain relief. Surg. Neurol. Int. 2010, 1, 80.
 14. Kurek A et al. New antibacterial therapeutics and strategies. Pol J Microbiol. 2011;60(1):3-12.
 15. Jiang W et al. Dietary flavonoids intake and the risk of coronary heart disease: a dose-response meta-analysis of 15 prospective studies. Thromb Res. 2015 Mar;135(3):459-63. doi: 10.1016/j.thromres.2014.12.016. Epub 2014 Dec 23.
 16. Lei Lei et al. Flavan-3-ols consumption and cancer risk: a meta-analysis of epidemiologic studies. Oncotarget. 2016 Nov 8; 7(45): 73573–73592.
 17. Hodgson JM, Croft KD Tea flavonoids and cardiovascular health. Mol Aspects Med. 2010 Dec;31(6):495-502. doi: 10.1016/j.mam.2010.09.004. Epub 2010 Sep 15.
 18. Oteiza PI et al. Flavonoids and the gastrointestinal tract: Local and systemic effects. Mol Aspects Med. 2018 Jan 12
 19. Bakhtiari M et al. Protective effects of flavonoids against Alzheimer's disease-related neural dysfunctions. Biomed Pharmacother. 2017 Sep;93:218-229
 20. Shahpiri Z et al. Phytochemicals as future drugs for Parkinson's disease: a comprehensive review. Rev Neurosci. 2016 Aug 1;27(6):651-68
 21. Barbieri R et al. Phytochemicals for human disease: An update on plant-derived compounds antibacterial activity. Microbiol Res. 2017 Mar;196:44-68
 22. Zakryan H et al. Flavonoids: promising natural compounds against viral infections. Arch Virol. 2017 Sep;162(9):2539-2551

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení