Princip fungování „Molekuly života“ v přípravcích NEIO®

NEIO® obsahuje patentově chráněný, jedinečný flavonoidový komplex, který se vyznačuje vědecky dokázanými a kontrolovanými vlastnostmi!

Flavonoidy jsou přírodní látky, které se nacházejí v malých množstvích v ovoci, zelenině, v květech, v čaji a jiných potravinách, které denně přijímáme. Klinické a experimentální sledování ukázaly, že flavonoidy mají protizánětlivý, protivirový a antioxidační účinek. Chrání buňky před toxickým působením škodlivých látek z vnějšího prostředí, ale také proti těm, které se tvoří v těle. Obnovují přirozený stav buněk, brzdí degenerativní procesy ochranou proti následkům oxidačního stresu.

Blog-Správné fungování_2

Součástí NEIO® produktů je flavonoidový komplex rostlinného původu, především katechiny, leukoantocyanidiny, kyanidiny, a obecně 3,5 flavon-diolové deriváty. Tyto komplexy flavonoidů se v přípravcích nacházejí ve formě mono- až oligomerů, které se mimo jiné vyskytují v listech zeleného a černého čaje, eventuálně v jádrech červených hroznů a prakticky v různých poměrech téměř ve všech rostlinách, hlavně v semínkách a plodech. Tyto kmenové molekuly v rostlinách vznikají cestou fotosyntézy a jsou vedlejšími produkty metabolismu rostlin. V rostlinách jsou přítomny v tekuté formě, jejich funkce spočívá v ochraně rostlinstva proti vnějšímu i vnitřnímu poškození.

Výroba účinné látky v NEIO® produktech vzniká speciálním patentovaným postupem. Díky tomuto postupu jsou oligomerní formy flavonoidů v přípravcích přítomny v původním stavu. To znamená, že výsledné molekuly získané specifickým procesem se nevychylují ze své rovnovážné polohy a jejich elektrický náboj je v rovnováze. Výsledkem toho po vniknutí do lidského organismu se chovají jako přirozená součást organismu, tedy vykonávají svou původní funkci – vytváření „pořádku“.

Během užívání přípravků NEIO® se dostávají do organismu tzv. molekuly života, které inteligentním způsobem komunikují s buňkami organismu a prioritně upravují rovnovážný stav buněk a významným způsobem zabraňují množení degenerovaných a mutovaných buněk. Díky nízké osmolaritě se volně dostávají přes cytoplazmu buněk a vychýlené buňky a jejich stavební elementy se dostávají do rovnovážného stavu cestou volných elektronů, výsledkem čehož je normalizace funkcí buněk a mezibuněčného informačního toku. Díky velkému počtu volných elektronů vyselektují a/nebo navážou v organismu škodlivé atomy, části molekul, molekuly, které disponují volnými radikály. V průběhu jsou schopny i předat elektrony, tedy v případě buněk jsou schopny elektrony nejen odebrat, ale také poskytnout.

Vzhledem k velkému množství elektronů a daných základních vlastností patří NEIO® produkty do výběrové kategorie antioxidantů – do kategorie čističů čili jsou to nejefektivnější elementy na vychytávání volných radikálů.

Antioxidanty obecně hrají v organismu nesmírně důležitou roli. Při současném stresovém způsobu života a u většiny obyvatelstva i nevhodných stravovacích návyků se enormní zátěž imunitního systému projevuje v nárůstu nemocí a všeobecném zhoršení zdraví. Při dostatečném příjmu dokáží antioxidanty výrazně „odlehčit“ imunitní systém tím, že napomáhají organismu zbavovat se toxických látek, které poškozují buňky, tkáně, nervový systém apod. Podstatný je i fakt, že ne moc zatížený imunitní systém se pak dokáže lépe vypořádat s různými onemocněními.

Molekuly nacházející se v NEIO® přípravcích již zmíněnými vlastnostmi poskytují významnou ochranu našim buňkám a ochraňují před degenerativními vlivy.

Na základě pokusů a vyšetření provedených na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě byl měřením prokázán ochranný vliv molekul nacházejících se v přípravcích NEIO®, dále výjimečný antioxidativní účinek, který se vyznačuje selektivní kategorií. Jsou schopny ochránit DNA v jádru buněk, zabraňujíc degeneraci, a vlivem volných elektronů příznivě ovlivnit elektrický náboj buněk a jejich molekul, tedy navodit rovnovážný stav.
Poměr účinnosti dosud nejsilnějšího antioxidantu vitamínu E k účinné molekule v NEIO® je 10,5násobek účinku vitamínu E.

Obrovskou výhodou je i to, že jelikož tyto látky jsou produktem konečného rostlinného metabolismu, tak nemají žádné boční účinky. V medicíně je látka, která nemá nežádoucí boční účinky ceněna nejvýše. Takovým způsobem můžeme získat a vyizolovat preparát, který je běžně dostupný v malém množství v potravě a zároveň se neobávat nežádoucích efektů. Užitím následně vznikají metabolity a běžně pokračuje polymerace v trávicím systému dále. Použitelnost je prakticky univerzální.

Preparáty NEIO® představují inovativní řešení pro každého, kdo usiluje o zlepšení kvality svého života. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly komplexní přínos pro celkové zdraví, imunitu, vitalitu, energii a proces omlazení. Zařazení produktů NEIO® do vašeho denního režimu může znamenat významný krok k lepšímu zdraví a životní pohody. Tyto produkty jsou ideální pro lidi všech věkových kategorií a životních stylů, od aktivních sportovců po osoby trpící chronickým stresem, nemocemi a únavou. Je to investice do zdraví, která se násobně vrátí zlepšenou vitalitou a energií pro každodenní život.

S láskou a úctou k člověku a přírodě, mnoho úspěchů a zdraví přeje NEIO® - MOLEKULA ŽIVOTA!